Platform Samen Opleiden & Professionaliseren / Visuele identiteit

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs rond dit thema.
 
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is een initiatief van: de VO-raad, de PO-Raad en lerarenopleidingen.

Opdracht: ontwikkeling van de visuele identiteit van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.
 
De ontwikkeling van diverse publicaties (katernen voor ‘Verdieping’ en de ‘Kwaliteitsreeks’) maar ook de ontwikkeling van het boek ‘Samen opleiden in breder perspectief’ namen wij voor onze rekening.
 
Voor verschillende conferenties en kleinere bijeenkomsten geven wij vorm aan uitnodigingen, programmaboekjes, plattegronden van de locaties en posters en aankleding van de locaties.