TALENTontwikkeling ‘Voor elkaar!’ / Publicatie

Opdrachtgever: NRO

In het NRO-project TALENTontwikkeling werkten de leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent samen in vier teams en werden hierbij begeleid door onderzoekers van de Universiteit Twente (Noortje Janssen, onderzoeker bij de vakgroep Instructietechnologie) en de Radboud Universiteit (Amber Walraven, universitair docent bij de Radboud Docenten Academie). Zij voerden in twee jaar tijd in totaal 13 praktijkgerichte onderzoeken uit over uiteenlopende onderwerpen, door de leerkrachten zelf aangedragen. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een toets voor begrijpend lezen of het inzetten van een verhaal als context voor kleutertaken.

 

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie ‘Voor elkaar!’ – Lesmaterialen en suggesties uit praktijkgericht onderzoek op Basisschool Het Talent (TALENTontwikkeling).

 

De inhoud van de map bestaat uit een overzicht van onderzoeken met de lesmaterialen die tijdens de onderzoeken zijn ontwikkeld. De onderzoeken zijn gegroepeerd in vijf thema’s: een actieve school, leren in een betekenisvolle context, lees- en schrijfonderwijs, zelfstandig leren en van schoolvisie naar inrichting.