Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van BUREAUBAS.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies

Dit zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die met pagina’s van websites worden meegestuurd. Vervolgens worden ze door je internetbrowser op de harde schijf van je computer opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats vergroten ze het gebruiksgemak bij het bezoeken van websites. Daarnaast zijn er cookies die informatie over je websitebezoek bijhouden.

Welke cookies?

Op onze website gebruiken wij deze cookies:
Noodzakelijke cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van alle functies op onze website. Ondersteunende cookies vergroten het gebruiksgemak van onze website. Ook kunnen we dankzij deze cookies onze website continu verbeteren.

Uitzetten / verwijderen

Je kunt het plaatsen van cookies op je computer blokkeren. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je doen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van websites dus beperken. Cookies die al opgeslagen zijn op je computer, kun je via je internetbrowser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Wijzigingen in ons statement

Wij passen ons Cookie Statement van tijd tot tijd aan, omdat bijvoorbeeld de website of de wetgeving verandert. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Op basis hiervan kun je je cookie-instellingen eventueel aanpassen.

Privacy policy

Bescherming van uw persoonsgegevens

BUREAUBAS hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als BUREAUBAS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan zijn: na toestemming van de betrokken persoon, wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, wanneer gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardige belangen. Meer informatie over wettelijke grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 06 30 72 28 41 of hello@bureaubas.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BUREAUBAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Disclaimer

De zorg voor deze website

BUREAUBAS besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BUREAUBAS behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. BUREAUBAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. BUREAUBAS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BUREAUBAS.

Copyright sinds © 2008 BUREAUBAS.
Alle rechten voorbehouden.