Bureau Spoorbouwmeester / Publicatie Spoorbeeld 2018

Opdrachtgever: Bureau Spoorbouwmeester

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie Spoorbeeld, Jaarbericht 2018 voor Bureau Spoorbouwmeester.

 

Bureau Spoor­bouwmeester is in 2001 op initiatief van de directies van NS en ProRail opgericht als een onafhankelijk adviserend orgaan voor ontwerp en vormgevingsopgaven binnen de spoorsector. Bureau Spoor­bouwmeester bestaat uit een klein team en staat onder leiding van de Spoor­bouwmeester.

 

Bekijk ook het jaarbericht van 2017 en 2019.

Het Jaarbericht 2018 geeft een overzicht van alle projecten en programma’s die afgelopen jaar op de agenda stonden. Daarnaast geeft het inzicht in de doorontwikkeling van visies en beleid. Het Spoorbeeld dus. Spoor­bouwmeester Eric Luiten belicht in zijn voorwoord een interessante ontwikkeling: de groeiende aandacht voor de relatie tussen station, spoor en omgeving. En dan gaat het niet alleen om de directe omgeving. “Spoor en station als onderdeel van een veel bredere gebiedsontwikkeling: daar ligt de focus en daar liggen de kansen”, stelt Luiten.

Veelkleurigheid keert ook terug in het Jaarbericht essay. Afgelopen jaar stond daarin ‘de kaart’ centraal: hét perfecte hulpmiddel om grip te krijgen op de grote opgaven waar het spoor voor staat. Dit jaar bouwen we hierop voort met een nieuw essay. Het viert de toenemende veelkleurigheid van onze stations en de waarde die dit kan hebben voor brede gebiedsontwikkeling. Dat illustreren we met – hoe kan het ook anders – een serie kaarten die laten zien hoe het spoor bij kan dragen aan de ruimtelijke differentiatie van Nederland.

Kaarten
Ogenschijnlijk supereenvoudige kaarten in een herkenbare heldere stijl waarin je, met je ogen of vinger de lijnen volgend, een reis kunt uitstippelen. Ver voordat apps hun intrede deden toonden de spoorwegen kaarten als onderdeel van het spoorboekje of als reisinfo op het station; een routeplanner pur sang! Tot op de dag van vandaag maken ProRail en de vervoerders gebruik van kaarten om dat steeds ingenieuzere, drukkere en uitgebreidere OV-systeem op een zo helder mogelijke manier uit te leggen. Een inspirerende opgave. De kaart op de cover is ‘de spoorlijnkaart 2019’, gemaakt door Sebas van den Brink, Studio Legenda.