Bureau Spoorbouwmeester / Handboeken

Opdrachtgever: Bureau Spoorbouwmeester

De handboeken van Bureau Spoorbouwmeester worden door verschillende bureaus ontwikkelt. Om daar meer lijn in te krijgen werd ons gevraagd een stramien te ontwikkelen en een aantal handboeken uit te werken.