Zorgpact / Publicatie “De samenwerking dient de mens”

Opdrachtgever: Zorgpact

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie De samenwerking dient de mens voor Zorgpact. 

In het voorjaar van 2015 gaven de ministeries van OCW en VWS het startsein voor het Zorgpact. Overal in het land slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Het Zorgpact geeft deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug. Op de Landelijke Werkdag Zorgpact 2017 werd de publicatie ‘De samenwerking dient de mens’ gepresenteerd. Het is een boekje vol ideeën en mogelijkheden om zorg en welzijn mensgerichter te maken. Aangereikt door de Zorgpactcommunity zelf: samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen, werkgevers in zorg en welzijn en lokale overheden.

De belangrijkste inzichten die de Zorgpactcommunity in de afgelopen 2,5 jaar hebben opgedaan zijn samengevat in de publicatie De samenwerking dient de mens. De inzichten zijn verdeeld over vijf onderwerpen: vier inhoudelijke thema’s (Leren in de praktijk, Zorg en technologie, Toenemende opleidingseisen en Permanent leren) en één overkoepelend thema (Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt).

Ieder thema is voorzien van een korte duiding waarin het thema wordt gedefinieerd. Elke les bestaat uit een inhoudelijke beschrijving en (waar mogelijk) een praktijkvoorbeeld. We sluiten af met een aantal tips en verwijzingen om de lezer direct op weg te helpen.

Met een voorwoord van Doekle Terpstra, voorzitter Uneto-VNI en aanjager van het Zorgpact.

Meer informatie over Zorgpact.