VO-raad / Conferentie: Samen werken aan de transformatie

Opdrachtgever: VO-raad

Concept, ontwerp en uitwerking van items voor de conferentie Samen werken aan de transformatie (2016) in opdracht van de VO-raad.

 

In 2017 was het thema van de tweedaagse Samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij. In 2018 is het thema Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart.

 

Partners: Netwerk van leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO, Platform samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs, PO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO (VO-raad), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.