Dura Vermeer / Hoogeland-Oost, Naaldwijk, vastgoedmarketing

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Hoogeland-Oost is een nieuwe duurzame woonwijk in Naaldwijk. Wonen in het Westland heeft een aantal mooie voordelen: restwarmte uit de kassen wordt aan de woningen geleverd. De nieuwe woningen zullen aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Hoogeland-Oost draagt zo niet alleen bij aan een beter milieu maar zorgt ook voor lagere kosten en comfortabel wonen.

In nauwe samenwerking met en in opdracht van onze partner Albers De Vries (Reputatie, Strategie, Lobby) hebben wij onder andere het woordmerk, onderdelen voor verkoop-dagen (roll-up banners en informatieborden), bouwborden voor langs belangrijke wegen, inschrijfformulieren en advertenties ontwikkeld.

Bouwbord voor Hoogeland-Oost