VORM / BuurtBoost illustraties

Opdrachtgever: VORM

BuurtBoost staat voor het opwaarderen van stadswijken. Ingrepen op de hardware die verbetering van de software faciliteren, geven wijken een impuls. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners maken we voor elke wijk een aanpak op maat. Verdichten of verdunnen van wijken door het toevoegen of schrappen van woningen. Verkleuren van wijken door een nieuwe mix van doelgroepen en functies. Het verduurzamen van wijken door de renovatie van bestaand vastgoed en het opwaarderen van de buitenruimte. Zo creëren we een prettige leefomgeving waar bewoners comfortabel en gelukkig wonen, nu en in de toekomst.

Een duurzame leefomgeving waar bewoners gelukkig wonen, dat is waar BuurtBoost voor staat. Meer informatie over BuurtBoost.

Tijdens de PROVADA van 2021 onthulde VORM een maquette om het concept van BuurtBoost tentoon te stellen. 

De maquette werd geproduceerd door Studio KU+. Meer informatie over de productie van de maquette (link naar website van KU+). en BUREAUBAS verzorgde de vormgeving van de illustraties.