Bureau Spoorbouwmeester / Publicatie Spoorbeeld 2019

Opdrachtgever: Bureau Spoorbouwmeester

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie Spoorbeeld, Jaarbericht 2019 voor Bureau Spoorbouwmeester. 

Bureau Spoor­bouwmeester

Bureau Spoor­bouwmeester is in 2001 op initiatief van de directies van NS en ProRail opgericht als een onafhankelijk adviserend orgaan voor ontwerp en vormgevingsopgaven binnen de spoorsector. Bureau Spoor­bouwmeester bestaat uit een klein team en staat onder leiding van de Spoor­bouwmeester.

(Half)lege treinen en uitgestorven stations: veel, zo niet alles wat het reizen met het ov zo bijzonder maakt staat stil. De oorzaak: een virus dat in korte tijd het dagelijks leven vol in z’n greep kreeg. De gevolgen voor het openbaar vervoer zijn fors. Alle focus ligt nu even op het ‘nu’ en het vinden van adequate oplossingen voor de korte termijn. Afrekenen met Covid staat nu voorop. In deze rare tijden nemen we je met dit Jaarbericht toch nog graag even mee terug naar 2019. Niet uit nostalgie maar vanuit de wetenschap dat werken aan de lange lijnen en de grotere ambities altijd belangrijk blijft. Binnen dat kader is ook in 2019 door de spoorsector weer prachtig werk verricht.

Toekomst

Terugblikken loopt bij Bureau Spoor­bouwmeester altijd gelijk op met vooruitblikken. Dat doen we met het Jaarbericht-essay De ov-kaart van de toekomst. Toen we begonnen met schrijven, hadden we nooit kunnen bedenken dat de insteek van het essay misschien wel belangrijker zou zijn dan ooit. De Coronacrisis drukt ons immers op allerlei niveaus ook met de neus op de feiten. Dat gaat verder dan alleen het virus. Juist onze relatie met natuur en leefomgeving verdient volop aandacht.