Naar Inclusiever Onderwijs / Visuele identiteit en startconferentie

De opdracht voor Naar Inclusiever Onderwijs: vormgeving van de visuele identiteit voor dit nieuwe platform én ontwikkeling van middelen voor de startconferentie, op 12 februari 2020 in Spant!, Bussum.

 

Een dag waarop praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zich presenteerden. Leerervaringen en uitdagingen voor professionals, scholen en partners in gemeenten en zorginstellingen stonden centraal.

 

Binnen het platform Naar Inclusiever Onderwijs wisselen onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en so/vso, gemeenten en hun partners goede en veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering.

Initiatiefnemers van Naar Inclusiever Onderwijs zijn VOS/ABB (vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs), Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland), het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) en Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg.

In nauwe samenwerking met en in opdracht van onze partner Rosenmullers Communicatie & Organisatie hebben wij onder andere het volgende gerealiseerd: frisse huisstijl, uitnodigingen, naambadges, een programmablad met plattegrond van de locatie, vlaggen, roll-banners, bewegwijzering en een dagkrant.