PBT / Publicatie “Doorlopend leren van VO tot HO”

Opdrachtgever: Platform Talent voor Technologie (voorheen PBT)

Concept, onderwerp en uitwerking van de publicatie Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst. Met de publicatie laten de VO-HO netwerken zien wat er in tien jaar is opgebouwd. De inhoud bestaat uit facts en figures, goede ervaringen en interviews met betrokkenen.
 
Regionale VO-HO netwerken spelen een grote rol in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen met een N-profiel dat doorstroomt naar het bètatechnisch hoger onderwijs.

De publicatie is op 23 maart 2017 officieel overhandigd aan Christianne Mattijssen en Feite Hofman namens de directies VO en HO van het ministerie van OCW en aan de drie onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.
 
Meer informatie op de website van Regionale VO-HO netwerken.