Techniekpact / Publicatie “Circulaire Carrières”

Opdrachtgever: Techniekpact

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland – Geleerde lessen uit de pilot.

 
Uit een recent onderzoek in opdracht van de MBO Raad blijkt dat de prognose is dat er de komende vijf jaar 2.394 onderwijsgevenden nodig zijn in de technische mbo-opleidingen. Het probleem is echter dat er – zoals het er nu naar uitziet – de komende jaren in Nederland lang niet zoveel mensen voor het leraarschap in de techniek kiezen. Juist steeds minder mensen, en met name jongeren, kiezen nog voor het leraarschap in de bètatechniek.

In april 2016 heeft een denktank in het rapport “Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt” een oplossingsrichting gepresenteerd voor voldoende en kwalitatief goede leraren in het technisch beroepsonderwijs. Een groot aantal regionale partners in Zuidoost-Nederland is gestart om deze denkrichting in een pilot in de praktijk te gaan vormgeven, met steun van het ministerie van OCW. De opgedane ideeën, opbrengsten en lessen uit de pilot zijn in deze publicatie opgetekend.

 
Voorwoord: Nienke Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen en Doekle Terpstra, Aanjager Techniekpact.