CultuurSchakel / Publicaties Expeditie C + Vonk

Opdrachtgever: CultuurSchakel

CultuurSchakel is een onafhankelijk kenniscentrum en dé culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en kunst en cultuur in de vrije tijd in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en cultuurparticipatie in Den Haag. 

 

Vonk en Expeditie C zijn publicaties van CultuurSchakel, voor scholen in de regio Den Haag. Het kunst- en cultuuraanbod van theaters, film, musea, muziek en dans (in de regio) krijgt hierin een podium, zodat leraren een mooi activiteitenprogramma voor hun leerlingen kunnen aanbieden voor het nieuwe schooljaar.

Voor de vormgeving week CultuurSchakel uit naar BUREAUBAS. Wij hebben de edities voor 2023 en 2024 inmiddels met succes opgeleverd. Drukwerk: drukproef.nl

CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C
CultuurSchakel, Vonk en Expeditie C