Steunpunt Opleidingsscholen / Publicatie “Goede condities voor startende leraren”

Opdrachtgever: PO raad

Vormgeving van de publicatie Goede condities voor startende leraren in opdracht van Steunpunt Opleidingsscholen.

 
Overal in Nederland werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. Dit boek presenteert vijftien voorbeelden van zulke inductieprogramma’s. Ontwikkelaars kiezen voor verschillende invalshoeken, aanpak en verschillende activiteiten. Dat maakt dit boek tot een inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van beginnende leraren.

Steunpunt Opleidingsscolen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlingen samenwerking en kennisuitwisseling.

 
Auteurs: Brigit van Rossum en Marco Snoek, tekst: Tekstbureau Elise Schouten, vormgeving: BUREAUBAS, fotografie: Ewouter.com, drukwerk: Drukproef, productie: Rosenmullers Communicatie & Organisatie.