Faunafonds / Publicatie “Verhalen & gezichten achter 14 jaar Faunafonds”

Opdrachtgever: Faunafonds

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie Verhalen & gezichten achter 14 jaar Faunafonds.

 

Vanaf 1954 kennen we in Nederland tegemoetkomingen bij ‘faunaschade’. Dieren verdienen een plek, maar boeren mogen daar geen onevenredige schade van ondervinden. Het oogmerk van het Faunafonds is strijdige belangen verzoenen en harmonieuze verhoudingen tussen landbouw, jacht en natuur te bevorderen.

 

Per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Faunafonds. Zij kunnen verder bouwen op de kennis die in het verleden door de bij het fonds betrokken mensen is opgedaan. 

 

In deze publicatie staan bijdragen van Henk Revoort, Servaas Huys, Peet Sterkenburgh, Harry van Welie, Koos Maasbach, Jeroen Nuissl, Alfred Melissen, Bert Gijsberts, Ruud Foppen, Léon Ripmeester, Jos Teeuwisse, Andreas Dijkhuis en agrariërs Yvonne en Hans Oosterhuis, Bart Lubbers en Giel van Herten.