Proefdiervrij / Vormgeving magazine en diverse middelen

Opdrachtgever: Proefdiervrij

Proefdiervrij gelooft in een toekomst zonder proefdieren. Elke dag werken zij met hart en ziel aan het dichterbij brengen van dit ideaal. Proefdiervrij financiert baanbrekend onderzoek en informeert publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. Zij werken samen met wetenschap, overheid en bedrijfsleven en vervullen hierbij een voortrekkersrol.

 

BUREAUBAS nam, samen met partner Drukproef, de vormgeving van diverse middelen voor Proefdiervrij voor haar rekening. Waaronder het Proefdiervrij magazine dat vier keer per jaar uitkomt.