Podium voor Architectuur / Overbos als nieuw erfgoed, Expositie

Opdrachtgever: Podium voor Architectuur

“De gewenste toekomst van Overbos. Een fluïde, adaptief, integraal ontwerpend onderzoek. Wat is de waarde van naoorlogse wijken? Wat is de gewenste toekomst? Hoe versterken we de waarden?”. Zo begint het document met daarin het projectplan.

 

Jaren ’80-wijk

Overbos, een typische jaren ’80-wijk aan de rand van Hoofddorp, staat voor een tweede leven. Maar hoe ziet dat tweede leven eruit? In samenwerking met de architecten Richard Proudley en Milad Pallesh die in Overbos (Hoofddorp) en Linquenda (Nieuw-Vennep) zijn opgegroeid, wil Podium voor Architectuur een ontwerpend onderzoek starten waarmee we de toekomst van Overbos verkennen. Ze duiken hiervoor in de wijk en leggen het oor te luisteren bij bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Zo gaan ze de dialoog aan met jongeren, haken scholen aan en worden mensen verleid hun verhaal over de wijk te delen. 

 

Op basis van alle input ontwerpen Proudley en Pallesh, in nauwe samenspraak met de wijk, het Overbos van de toekomst. Hiermee formuleren ze een antwoord op de sociale, culturele, ruimtelijke, klimatologische, ecologische en economische uitdagingen waar de wijk voor staat. Vijf externe experts voorzien Podium voor Architectuur tijdens het proces van kritische reflectie en extra inhoud.

De keuze voor Overbos komt voort uit een optelsom van vijf ingrediënten, op een moment dat op nationaal niveau de vraag om herijking van de woonopgave steeds luider klinkt, inclusief de kansen voor naoorlogse wijken. Overbos staat model voor jaren-’80-wijken in Nederland. Er is een recent afstudeerproject van Richard Proudley dat zich richt op Overbos. Recent onderzoek naar Nieuw Erfgoed van Ymere en de TU Delft. Er zijn verkenningen vanuit de Verdichtingsvisie (Gemeente Haarlemmermeer). Er is gemeentelijk sociologisch onderzoek naar drie naoorlogse wijken, waaronder Overbos.

Ons werk

BUREAUBAS gaf vorm aan het concept voor een groeiende expositie over het proces van participatie en ontwerpend onderzoek van een jaren ’80-wijk. Met exclusieve foto’s uit het archief van Theo Baart, tijdens de bouw en net na de oplevering, originele (verkoop)documentatie, tekeningen, historische plattegronden en studies (illustraties, artist impressions en maquettes) van Richard Proudley en Milad Pallesh.

Opening van de expositie: 7 september 2022, Galerij De Meerse / Cultuurgebouw / Podium voor Architectuur, in Hoofddorp. Meer informatie op de site van Podium voor Architectuur.